Available Assignments

10
50
100

Search result: 109

Assignment Name Region Estimated duration Published Date
Electrical Power Engineer, Reference 73248 - 1 year 6/27/2022
IT-säkerhetsarkitekt, Reference 73223 - 1 år med option på förlängning. 6/27/2022
Avfallsingenjör, Reference 72323 - 1 år 6/27/2022
Expert vattenrening, Reference 73013 - 1-3 månader 6/23/2022
Processingenjör LifeScience, Reference 72997 - 8-10 månader 6/23/2022
Experienced IxD/UX Designer, Reference 72990 - 8 months 6/23/2022
Experienced UX Designer, Reference 72985 - 8 months 6/23/2022
Mechanical Design Engineer, Reference 72923 - 6+ months 6/23/2022
Firmware Engineer, Reference 72920 - 6+ months 6/23/2022
IT Revisor med erfarenhet av dataanalysverktyget ACL, Reference 72913 - 100-150 timmar 6/23/2022